Dat je zelf zeker weet dat iets een goed idee is, is meestal niet voldoende om anderen te overtuigen. Je moet je verhaal logisch structureren en helder vertellen, daar begint het mee. Maar je moet ook weten wie er allemaal overtuigd moeten worden, en voor wat voor argumenten zij gevoelig zijn. Vaak moet je anderen van munitie voorzien om hun achterban mee te krijgen: kant en klare brokstukken die hun werk ook kunnen doen los van het volledige verhaal.

De kunst van het argumenteren leerde ik in de jaren negentig van de vorige eeuw bij het roemruchte Bureau voor Economische Argumentatie van Hans de Boer en Hans Kamps, die het later allebei tot lid van de Sociaal Economische Raad zouden schoppen. Daarna scherpte ik het aan door veel te schrijven: blogs, columns, een boek. Inmiddels kan ik bogen op 25 jaar ervaring. U kunt mij bellen voor alle situaties waarin een pleidooi niet alleen goed onderbouwd, maar ook raak en overtuigend moet zijn: een speech, een position paper, maar ook een business case of een subsidie-aanvraag.